Evrak İşlemleri

• EK/SB Evrak Takibi
• Evrak Teslim Etme ve Alma
• İmza Takibi
• Çıktı Alınması
• Yakın Takip