Kişisel Verilerin Yönetimi Sempozyumu

Kişisel Verilerin Yönetimi Sempozyumu

Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği (KVYD), Hacettepe Teknokent A.Ş. ile birlikte toplumun her kesiminde ve her sektörde farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla 7 Mart 2019’da düzenlenen Kişisel Verilerin Yönetimi Sempozyumu’na MyCRO IT ekibi olarak katıldık.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) katkılarıyla yapılan sempozyumda; kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini arttırıcı bir ortam oluşturmak hedefleri doğrultusunda görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu ve kişisel verilerin yönetimi tüm yönleriyle ele alındı.